Κυριακή 16 Μαρτίου 2014

4. Ο Άγιος Μάρτυρας Λούππος

Ο Άγιος Μάρτυρας Λούππος.

Για τον Άγιο αυτό δεν αναφέρεται πουθενά βιογραφικό του υπόμνημα στους Συναξαριστές. Μόνο στον Παρισινό Κώδικα 1617 αναγράφεται ότι ο μάρτυρας αυτός, ομολόγησε με θάρρος τον Χριστό μπροστά στον ειδωλολάτρη άρχοντα, ο οποίος με διάφορες κολακείες προσπάθησε να τον πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Αλλά επειδή δεν τα κατάφερε τον βασάνισε με τον πιο φρικιαστικό τρόπο και στο τέλος τον αποκεφάλισε.
Ο Άγιος αυτός φέρεται ως υπηρέτης του Αγίου Δημητρίου, που ήταν κοντά του την ώρα του μαρτυρίου του. Λέγεται λοιπόν ότι ο Άγιος Δημήτριος έχρισε με το αίμα του τον Λούππο και κατόπιν αυτός, έπραττε πολλά θαύματα - μέσω αυτού - στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Κατ΄άλλους βιογράφους, ο μάρτυρας παρακολούθησε όλο το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου και αφου πήρε τον χιτώνα και το δαχτυλίδι του Αγίου Δημητρίου τα πότισε με το αίμα του και επειτελούσε με αυτά πλήθος θαυμάτων, επικαλούμενος τον Θεό και την χάρι του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. Όταν μαθεύτηκε αυτό από τον ηγεμόνα της πόλης, συνέλαβε τον Λούππο και στην αρχή με διάφορες κολακείες προσπάθησε να τον πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Αλλά επειδή δεν τα κατάφερε τον βασάνισε και στο τέλος τον αποκεφάλισε.
Εορτάζει στις 23 Αυγούστου εκάστου έτους και στις 26 Οκτωβρίου μαζί με τον Άγιο Δημήτριο.

Ο Άγιος Λούππος παρακολουθεί το μαρτύριο του Αγ. Δημητρίου, 
άγνωστος ζωγράφος του Χάνδακα, δεύτερο μισό 15ου αιώνα μ.χ.
πολυτίκιο. χος γ’. Τν ραιότητα.
Τν προσμάχητον, το Λόγου δύναμιν, Λοππε μακάριε, περιζωσάμενος, κατεπολέμησας στερρς, τν ρχοντα τς κακίας· σ γρ περέλαμψας, ν γσιν θλήσεως· θεν κα πέλαβες, τ βραβεον τν θλων σου, πρεσβεύων κτενς θλοφόρε, δοναι μν πταισμάτων λύσιν.

Κοντάκιον. χος β’. Τ νω ζητν.
πλίτης στερρός, Κρίου χρημάτισας, λέσας χθρν, θλητικς τς φάλαγγας· σ γρ τ θεί ρωτι, πρ φύσιν γνας διήνυσας, πρεσβεύων Χριστ τ Θε, πανένδοξε Λοππε, πρ πάντων μν.

Μεγαλυνάριον.
Μάρτυς καθαίρετος το Χριστο, Λοππε νεδείχθης, ν γσι καταβαλών, τν ντικειμένων, χθρν τς παρατάξεις, δι κα δοξάσθης, ξίως νδοξε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου