Δευτέρα 7 Απριλίου 2014

18. Το Μύρο του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου, Πολιούχου Θεσσαλονίκης

Ο Άγιος Δημήτριος στις πηγές αποκαλείται μεγαλομάρτυς φιλόπολις, σωσίπολις και μυροβλύτης. Μυροβλύτης γιατί ανέβλυζε μύρο άπο τον τάφο του, το οποίο ελάμβαναν οι πιστοί μέσα σε φιαλίδια που ήταν κατασκευασμένα από γυαλί, πηλό ή μολύβι, τα λεγόμενα κουτρούβια. 
Κουτρούβιο, 12ος-13ος αι.
«Κουτρούβια» ονόμαζαν οι βυζαντινοί τα φιαλίδια από γυαλί, πηλό ή μόλυβδο που χρησιμοποιούνταν από τους προσκυνητές για να μεταφέρουν το μύρο που έπαιρναν από τους τόπους λατρείας μυροβλητών αγίων, όπως ο άγιος Δημήτριος και η αγία Θεοδώρα στη Θεσσαλονίκη.
Υπάρχουν πολλές αυθεντικές μαρτυρίες για το Μύρο του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου. Παραθέτουμε ενδεικτικά τις ακόλουθες:Το μύρο του Άγιου είναι το θαύμα του Θεού και η μεγάλη ευλογία του Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου προς τους πιστούς Χριστιανούς που επικαλούνται τις ακοίμητες πρεσβείες του.
1) Δημήτριος Χρυσολωράς (τέλος 14ου - αρχές 15ου), σημειώνει ότι: "το μύρο του Αγίου Δημητρίου δεν είναι νερό, διότι είναι παχύτερο από τη γη ή με παρασκευαζόμενα αρώματα, ούτε συγκρίνεται με αυτά. Είναι θαυμασιώτερο και από τα φυσικά και από τα παρασκευαζόμενα αρώματα".
2) Ιωάννης Καμενιάτης, εξιστορεί την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Σαρακηνούς (904 μ.Χ.) και αποκαλεί Μυροβλύτη τον Άγιο Δημήτριο.
3) Κωνσταντίνος Ακροπολίτης (Μέγας Λογοθέτης, συναξαριστής, ρήτωρ και επιστολογράφος) 1321 μ.Χ., αναφερόμενος σε θαύμα του Αγίου (θεραπεία οφθαλμών) τον χαρακτηρίζει Μυροβλήτη.
4) Ισίδωρος (1342 - 1396) και Γαβριήλ (1397 - 1416), Αρχιεπίσκοποι Θεσσαλονίκης. Ο πρώτος ονομάζει τον Άγιο "Μυρορρόα" και ο δεύτερος "Μυροβλύτη".
5) Επιγραφή του 1284 μ.Χ. Βρέθηκε στο τέμενος Εσκί Σεράϊ και λέγει για το Ναό του Αγίου Δημητρίου "έχει εντός του μέγαν Μυροβλύτην".
6) Η λειτουργική παράδοση και ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μετά το 10ο αιώνα με θαυμασμό και ευλάβεια αναφέρεται στον Μυροβλύτη Άγιο Δημήτριο.
Οι μαρτυρίες για το Μύρο του Αγίου Δημητρίου είναι πολλές, μεγάλη όμως είναι και η χάρη που ελάμβαναν και λαμβάνουν μέχρι σήμερα όσοι γίνονται αποδέκτες της ευλογίας του Μύρου. Τα θαύματα που επιτελεί ο Άγιος (παλαιά και συγχρονά) είναι πολλά και βαθυτάτη η ευγνωμοσύνη των πιστών που θεραπεύονται ή βοηθούνται ποικιλοτρόπως. 
Ο Μυροβλύτης και θαυματουργός Άγιος Δημήτριος, ανήκει όχι μόνον στη θεοφρούρητη πόλη, τη Θεσσαλονίκη, όπου διασώζεται ο πάνσεπτος Ναός του, κτίσμα του 5ου αιώνα, και το χαριτόβρυτο άγιο λειψανό του, αλλά και σε ολόκληρη την Οικουμένη, η οποία τον τιμά και τον ευλαβείται με συγκινητικές εκδηλώσεις εδώ και δέκα επτά αιώνες.
Κάτω από τη βασιλική του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται ο ιερότερος χώρος του ναού, διατηρείται τμήμα από το ρωμαϊκό λουτρό στο οποίο μαρτύρησε ο Άγιος Δημήτριος.
Η Κρύπτη του Αγίου Δημητρίου, Πολιούχου Θεσσαλονίκης.
Η Κρύπτη, όπως ονομάζεται ο χώρος αυτός αποτέλεσε τον κύριο χώρο λατρείας του Αγίου Δημητρίου και σχετίστηκε με την μυροβλησία του. Σε όλη τη διάρκεια της βυζαντινής περιόδου η λατρεία του Αγίου Δημητρίου ξεπερνούσε τα όρια της πόλης. 
Εορταστικές εκδηλώσεις, περιφορά της ιεράς εικόνος του Αγίου Δημητρίου. 
Κάθε Οκτώβριο γίνονται τα Δημήτρια, μεγάλη εορτή προς τιμή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, στην οποία συρρέουν προσκυνητές από όλες τις χώρες του κόσμου για να τιμήσουν τον Άγιο.
Η λάρνακα με τα χαριτόβρυτα ιερά λείψανα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου.

Η λάρνακα με τα χαριτόβρυτα ιερά λείψανα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. 

Στιγμιότυπα από την τελετή του Αγίου Μύρου.

Στιγμιότυπα από την τελετή του Αγίου Μύρου.

Στιγμιότυπα από την τελετή του Αγίου Μύρου.

Απολυτίκιο (Ήχος γ΄)
Μέγαν εύρατο, εν τοις κινδύνοις, 
σε υπέρμαχον, η οικουμένη,
Αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον.
Ώς ουν Λυαίου καθείλες την έπαρσιν, 
εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, 
ούτως Άγιε Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, 
Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, 
δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Μεγαλυνάριον
Χαίροις των Μαρτύρων η καλλονή και Θεσσαλονίκης,
Πολιούχος ο ευκλεής. Χαίροις Μυροβλύτα, Δημήτριε παμμάκαρ, 
ημών προς τον Σωτήρα, πρέσβυς θερμότατος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου